Integritetspolicy

thansen AB (Org.nr. 559363-2119) är dataansvarig för de uppgifter som vi samlar in och behandlar om dig och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt aktuell gällande lag.

Förutom att vara din favoritleverantör av reservdelar och utrustning för bilar, skotrar/motorcyklar, cyklar, camping/mariner, elektronik/mobiler, verktyg/hem och trädgård, och att tillhandahålla den bästa servicen i Sverige, är vårt främsta mål också att behandla dina personuppgifter på ett säkert och lämpligt sätt, så att du kan känna dig trygg när du handlar hos oss.

Vi har höga etiska standarder och har upprättat ett flertal interna rutiner för att se till att vi behandlar dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. I vår sekretesspolicy kan du läsa om:

Vilken information vi samlar in om dig

För vilka syften och med vilken/vilka laglig(a) grund(er) som vi samlar in data

Hur länge vi sparar dina uppgifter

Till vem vi lämnar ut uppgifter

Dina rättigheter som registrerad

Om du har några frågor eller kommentarer om vår sekretesspolicy - eller om du vill komma i kontakt med oss på andra sätt - är du välkommen att kontakta oss. Du hittar kontaktuppgifter längst ner i dokumentet.

 

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person och kan vara många olika saker, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress etc. Det kan också vara en bild eller en IP-adress. Om flera personuppgifter inte kan identifiera en person var för sig, men tillsammans kan identifiera en person, har de karaktären av personuppgifter.

Vi kan samla in personuppgifter om dig på följande sätt:

 

När du använder vår hemsida och app

När du använder våra tjänster

När du köper våra produkter online

När du köper våra produkter fysiskt i vår butik

När du är i kontakt med vår kundtjänst

När du går med i vår fyrverkeriklubb/kundklubb

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev

När du skapar en profil på vår webbplats

När du deltar i kampanjer, tävlingar eller undersökningar.

När du lämnar personuppgifter till oss

När vi använder cookies (läs mer nedan)

När du lämnar information till tredje part som vi har en relation med.

När vi köper tjänster och data från andra företag

I menyn nedan kan du se vilken information vi samlar in, varför vi gör det, vilken laglig grund vi har och vilka rättigheter du har när det gäller vår behandling av din information.

 

Kunder
För köp i butik, webbutik eller kontakt med kundtjänst

När du köper varor eller använder våra tjänster samlar vi in och registrerar dina personuppgifter, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och information om betalningsmedel och tidpunkt för transaktionen.

Vid Click & Collect eller vid vidarebefordran av en vara skickas ett e-postmeddelande och/eller ett SMS när det finns en ny status för din beställning, t.ex. att beställningen är klar för avhämtning.

Syftet är att kunna behandla ditt köp och leverera våra varor/tjänster samt att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. I detta sammanhang använder vi den lagliga grunden "fullgörande av kontrakt/avtal" i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

När du köper varor online för avhämtning i butik eller för köp över 5 000 kr måste du visa legitimation. För att se till att vi levererar beställningen till rätt person, för att undvika bedrägerier och för dokumentationsändamål kommer dina uppgifter att registreras på beställningen och raderas efter fem räkenskapsår. Vi använder "intresseavvägning" som en laglig grund enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Dessutom är vi av vissa lagar förpliktigade att spara information till dokumentation och tillämpar därför "rättslig skyldighet" som laglig grund i enlighet med artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på uppgifternas art och orsaken till lagringen. Vanligtvis raderas dina uppgifter efter fem räkenskapsår.

I samband med köp på webbplatsen lämnar vi vidare information om ditt namn och din e-post till företag som utför undersökningar och recensioner, för närvarande Trustpilot. Dessa företag kan alltså skicka en inbjudan på våra vägnar för att betygsätta oss på deras webbplats. Syftet är att du som kund ska kunna ge din bedömning och ditt omdöme till andra konsumenter och att vi ska kunna förbättra vår service och våra produkter. Eftersom det är en del av handelsvillkoren använder vi "Uppfyllande av avtal/överenskommelse" i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen. Det är naturligtvis helt frivilligt och du är inte skyldig att göra en recension, men om du väljer att göra det blir TrustPilot personuppgiftsansvarig för den information som lämnas.

 

Köp, service och tjänster i samband med fordon
När du köper ett fordon eller använder vår service och våra tjänster i samband med ditt fordon samlar vi in allmänna personuppgifter, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress, information om betalningssätt och tidpunkt för själva transaktionen.

Syftet är att behandla ditt köp och leverera våra varor/tjänster samt att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig. För detta ändamål använder vi den lagliga grunden "fullgörande av kontrakt/avtal" i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

Dessutom måste vi följa vissa specifika lagar, inklusive bokföringslagen, som tvingar oss att lagra uppgifter i dokumentationssyfte, för detta ändamål tillämpar vi "rättslig förpliktelse" som rättslig grund enligt artikel 6.1 c i GDPR.

När du köper ett fordon registrerar vi också ditt nya fordons registreringsnummer, val av försäkringsbolag och eventuella ytterligare serviceavtal osv. Dessutom måste vi behandla ditt personnummer för registrering hos Skatteverket, för utfärdande av en registreringsskylt. Vi använder "rättslig förpliktelse" enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och 11.2 i dataskyddslagen som rättslig grund.

Om vi köper ditt fordon för återförsäljning registreras relevant information/koder från registreringsbeviset och därefter förstörs dokumentet. Syftet är att omregistrera fordonet och informationen vidarebefordras till Skatteverket. Eftersom omregistreringen av fordonet krävs enligt lag tillämpar vi "rättslig förpliktelse" enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen som rättslig grund.

Om du hyr eller provkör ett fordon registrerar vi också depositionen och tar en kopia av ditt körkort. Syftet är att se till att du har körkortet och för att dokumentera dig gentemot myndigheterna i händelse av ett eventuellt fall. Vi använder "rättslig förpliktelse" enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen och 11.2 i dataskyddslagen som rättslig grund.

Uppgifterna sparas under den period som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Perioden beror på informationens art och orsaken till lagringen. Typiskt sett raderas uppgifter om köpet efter fem räkenskapsår och kopior av körkort, hyreskontrakt och fullmakter efter sex månader.

I vissa fall kommer vi att vidarebefordra din information, se mer under avsnittet "Utlämnande av information".

 

Returer, reklamationer och garantier
Om du ångrar ditt köp eller om du har oturen att en vara går sönder behöver vi en kopia av din faktura/kvitto och naturligtvis själva varan. Dessutom behöver vi ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna behandla ditt ärende. Eftersom vi är skyldiga att föra dessa register enligt lag använder vi rättslig förpliktelse som rättslig grund enligt artikel 6.1 c i dataskyddsförordningen.

Uppgifterna sparas under den tid som lagen tillåter och vi raderar dem när de inte längre behövs. Uppgifter om köp, returer och klagomål raderas vanligtvis efter fem räkenskapsår i enlighet med bokföringslagen.

 

Villkor för Mitt thansen
Om du har skapat en profil hos thansen AB kommer vi att behandla den information som du har lämnat i samband med skapandet av din profil antingen på vår webbplats www.thansen.se, i samband med. köp av varor på vår webbplats eller när du öppnar en av våra butiker, i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR. Vi bearbetar bland annat:

Ditt namn

Din adress

Din favoritbutik

Dina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress och telefonnummer

Tidigare köp och uppgifter om beställningar

Dina förfrågningar och din användning av din thansen-profil

 

Med en inloggningsprofil hos thansen AB får du följande fördelar:
Enkel beställning (Vi kommer ihåg dina uppgifter och din favoritbutik)

Hoppa över köerna (Kom snabbt fram till kassan i våra butiker)

Följ din beställning (Följ statusen för din beställning)

Inköpshistorik (Hitta dina tidigare inköp)

Enkel bokning (Enkel bokning av möten på verkstaden)

När du handlar på vår webbplats med hjälp av din inloggning registrerar och lagrar vi dina fakturor och din köphistorik online, som du när som helst kan komma åt via inloggningen på webbplatsen.

Syftet är att göra det lättare för dig vid köp och betalning av varor via webbplatsen och ger dig tillgång till dina fakturor, orderhistorik och andra förmåner. Som rättslig grund använder vi "fullgörande av kontrakt/avtal" i enlighet med artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen.

Du måste vara minst 15 år gammal för att skapa en inloggningsprofil.

Om du vill få din inloggningsprofil raderad kan du göra det själv under "Profil" när du är inloggad eller kontakta oss via e-post på persondata@thansen.dk, varefter vi kommer att behandla din begäran så snart som möjligt, dock senast inom 30 dagar.

 

Företagskunder
Som företagskund är det vanligtvis information om företaget som registreras, men vi kan också registrera en kontaktperson med namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet är att behandla beställningen av de varor/tjänster som köpts och hantera relationen med företaget.

För den faktiska registreringen och lagringen av kontaktinformationen tillämpar vi intresseavvägning som rättslig grund i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Informationen raderas eller uppdateras så snart vi får kännedom om ändringarna. Dessutom kan kontaktuppgifter förekomma på fakturor etc. Dessa uppgifter kommer att sparas i fem räkenskapsår i enlighet med bokföringslagen.

 

Chatt och anteckningar
När du kontaktar oss via chatten på webbplatsen sparas meddelandet i upp till tre månader, varefter det automatiskt skrivs över. I relevanta fall kan en anteckning skapas i vårt system. Syftet är först och främst att betjäna dig på bästa möjliga sätt och ge dig god kundservice, men också vår förmåga att följa upp pågående ärenden. Den lagliga grunden för behandlingen av denna information är den intresseavvägning som anges i artikel 6.1 f i dataskyddslagen.

I samband med chatten har vi ingått ett partnerskap med Zendesk Inc. som tillhandahåller programvaran. I detta sammanhang är Zendesk databehandlare och får inte använda uppgifterna för andra ändamål än lagring. Zendesk är etablerat i USA och de nödvändiga skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom deras certifiering enligt EU-U.S. Privacy Shield, i enlighet med artikel 45 i GDPR. Deras certifiering finns under "Utlämnande av information".

 

Videoövervakning
På områden där det finns skyltar installeras videoövervakning. Syftet är att förebygga och upptäcka stöld och bedrägeri, och vi tillämpar "intresseavvägning" enligt definitionen i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Övervakningen raderas efter 30 dagar, men kan i relevanta fall sparas längre och överlämnas till polisen eller annan relevant myndighet. Butikens anställda har inte tillgång till uppgifterna.

 

Nyhetsbrev
När du samtycker till elektronisk marknadsföring behandlar vi de uppgifter som du lämnar när du ger ditt samtycke, vanligtvis: namn, e-postadress och telefonnummer.

Observera att du måste vara minst 15 år gammal för att ge ditt samtycke enligt lagen.

Syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att administrera prenumeranter på nyhetsbrev, skicka servicemeddelanden, textmeddelanden, meddelanden, nyhetsbrev och annonser på Facebook, Instagram och Google med direktmarknadsföring i enlighet med det givna samtycket, samt att utse vinnare i den månatliga prisutlottningen. Som rättslig grund tillämpar vi intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När vi drar ut vinnarna i den månatliga utlottningen använder vi teknik/mjukvara för automatiskt beslutsfattande och inga människor är inblandade i själva utlottningen. Om du inte vill delta, vänligen kontakta oss på nedanstående adress.

Om du inte längre vill ta emot direktmarknadsföring från oss kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att avregistrera dig direkt längst ner i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. När du har avregistrerat dig kommer du inte längre att få några nyhetsbrev från oss, men dina personuppgifter som samlats in i samband med att du gett ditt samtycke kommer inte att raderas slutgiltigt förrän efter två år, eftersom vi måste kunna dokumentera ditt samtycke under denna period.

Mottagare av information och direktmarknadsföring på Facebook och Google.

Din information säljs inte till tredje part i syfte att marknadsföra andra företag och deras produkter, men delas med partners (marknadsföringsbyråer, Facebook, Instagram och Google) i syfte att öka relevansen av innehållet i nyhetsbrevet och göra direktmarknadsföring på Google, Facebook och Instagram.

När du besöker våra sociala medier (t.ex. Facebook och Instagram) behandlar vi den information som du har gjort tillgänglig via dina inställningar för sociala medier, dina reaktioner och kommentarer till våra inlägg och avidentifieringen av dessa. De olika leverantörerna samlar in personuppgifter i form av ditt beteende på våra sidor på deras plattform och kan kombinera informationen med din profil, vilket gör det möjligt för leverantören att identifiera dig. I detta sammanhang har de enskilda leverantörerna ett självständigt eller gemensamt ansvar för uppgifterna tillsammans med oss, och vi hänvisar till deras policyer för användningen av plattformarna i detta avseende:

När vi skickar ut och administrerar nyhetsbreven har vi ingått ett partnerskap med Klaviyo, som vi överlämnar din information till. Klaviyo är databehandlare och får inte använda informationen för andra ändamål. Klaviyo är etablerat i USA och de nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom att ingå ett EU-standardkontrakt med Klaviyo i enlighet med artikel 46.1 c i dataskyddsförordningen (https://www.klaviyo.com/privacy/dpa).

Besökare på webbplatsen och i sociala medier

Vi använder olika tekniker som cookies och pixeltaggar.

En pixel är en bit kod som integrerar ditt besök på webbplatsen med kampanjer på t.ex. Facebook, och kan spåras över sessioner och enheter. Genom Facebook-pixlar kan Facebook till exempel få information om din IP-adress, teknisk information om din enhet, de webbplatser du besöker, de inköp du gör och de annonser du ser. Dessutom kan de analysera hur du använder vår webbplats, din webbläsare och vilka sidor du besöker.

En cookie är en liten textfil som vi lagrar på din dator för att hålla reda på vad som händer under ditt besök och för att känna igen din dator, komma ihåg vad du har lagt i din varukorg, dina språkinställningar osv. En cookie innehåller endast text, är inget program och innehåller inga virus. Exempel på användning: Vi använder cookies för att känna igen din enhet så att du inte behöver logga in varje gång du använder våra tjänster eller för att tillhandahålla personliga produktvisningar så att du inte behöver söka. Cookies används också för att lagra vilka annonser du har sett och klickat på.                     

När du besöker vår webbplats samlar vi in information om din IP-adress, teknisk information om din enhet, geografisk plats och ditt beteende på webbplatsen. Vi använder den insamlade informationen för att förenkla och förbättra användarupplevelsen av våra tjänster och för att ge dig relevant information när du besöker vår webbplats. De används också för att mäta trafiken på vår webbplats, samla in statistik, spåra beteenden för att skapa målgrupper för marknadsföring, förenkla annonshantering och förbättra våra tjänster. Vår lagliga grund för behandling av denna information är intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

När du besöker våra sociala medier, t.ex. Facebook, Instagram och LinkedIn, behandlar vi den information som du har gjort tillgänglig via inställningar för sociala medier, dina reaktioner och kommentarer till våra inlägg och delningen av dem. De olika leverantörerna samlar in personuppgifter i form av ditt beteende på våra sidor på deras plattform och kan koppla informationen till din profil, vilket gör det möjligt för leverantören att identifiera dig. I detta sammanhang har varje leverantör delat eller oberoende ansvar för uppgifter och vi hänvisar därför till deras policyer för användningen av plattformarna:

  • Facebooks Privatpolicy
  • Instragrams Privatpolicy och cookiepolicy
  • Googles Privatpolicy och villkor
  • Linkedins Privatpolicy och cookiepolicy

Du kan själv radera cookies när som helst - se instruktionerna nedan. Om du inte själv raderar uppgifterna raderas de automatiskt. Observera att om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Det kan också hända att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

 

Hur du nekar eller raderar dina cookies
Du kan alltid vägra cookies på din dator genom att ändra inställningarna i din webbläsare. Var du hittar inställningarna beror på vilken webbläsare du använder. Du bör dock vara medveten om att om du gör det kommer många funktioner och tjänster inte att vara tillgängliga för dig eftersom dessa funktioner och tjänster kräver att webbplatsen kommer ihåg de val du gör.

Cookies som du tidigare har godkänt kan enkelt raderas. Om du använder en dator med en nyare webbläsare kan du radera dina cookies med hjälp av genvägstangenterna:

CTRL + SHIFT + Delete. Om genvägstangenterna inte fungerar och/eller om du använder en MAC, ta först reda på vilken webbläsare du använder och klicka sedan på lämplig länk:

Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Firefox

Kom ihåg: Om du använder mer än en webbläsare ska du radera cookies i alla webbläsare.

 

Cookies från tredje part
Webbplatsen innehåller cookies från tredje parter, för närvarande Chartbeat, Hotjar, Google, Raptor Services A/S, Facebook Inc och Algolia.

Chartbeat Inc. och Agolia är etablerade i USA och de nödvändiga garantierna för överföring av uppgifter säkerställs genom att databehandlaren ingår EU-standardkontrakt i enlighet med artikel 46.1 c i dataskyddsförordningen:

Algolia
Chartbeat Inc.

Leverantörer och samarbetspartners
Våra leverantörer och partners är andra företag som inte omfattas av GDPR. Vi kan dock registrera en kontaktperson med namn, telefonnummer och e-postadress. Syftet är att hantera våra inköp/tjänster och att hantera relationen med företaget.

För den faktiska registreringen och lagringen av kontaktuppgifter använder vi intresseavvägning som laglig grund i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR. Dessa uppgifter kommer att raderas eller uppdateras så snart vi får kännedom om ändringarna. Dessutom kan kontaktuppgifter förekomma på fakturor etc. Dessa uppgifter kommer att sparas i fem räkenskapsår i enlighet med bokföringslagen.

 

Arbetssökande
Syftet med att ta emot eller samla in personuppgifter om dig i rekryteringsprocessen är att bedöma om du är en kvalificerad kandidat för en ledig tjänst hos oss, och vi använder "intresseavvägning" som rättslig grund enligt artikel 6.1 f i GDPR.

Din ansökan, ditt CV och alla andra handlingar som du skickar in kommer att raderas inom 6 månader efter att vi har mottagit dem. Om vi vill behålla dina uppgifter i mer än sex månader ska vi inhämta samtycke, varefter den rättsliga grunden för behandling av dina uppgifter ändras till samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Under rekryteringsprocessen registreras den information som du själv lämnar och som finns i din ansökan, ditt CV och eventuella andra bifogade dokument. Vanligtvis handlar det om allmän information som namn, adress, kontaktuppgifter, utbildning, arbetslivserfarenhet och andra kompetenser och färdigheter som språk, körkort och IT-kompetens. Om du kallas till en intervju kommer vi att anteckna information och uppgifter för vidare behandling.

Vi kommer inte att inhämta referenser från tidigare arbetsgivare utan ditt samtycke.

Om det är relevant för jobbet kan du bli ombedd att lämna in ett straffregister, men endast i slutet av rekryteringsprocessen. Om straffregistret är rent kommer en anteckning att skapas i vårt system, varefter straffregistret raderas. Syftet är att förhindra stöld och bedrägeri, och vi använder intresseavvägning som rättslig grund i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

Din information registreras i vårt system och är tillgänglig för relevant personal i processen, men kommer inte att säljas eller lämnas ut till någon utanför koncernen.

Vi raderar naturligtvis dina uppgifter när vi inte längre har något syfte att behålla dem, men du kan när som helst få dina uppgifter raderade genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 

Barn
Vår verksamhet riktar sig till vuxna och vi samlar därför inte medvetet in personuppgifter från eller om barn under 15 år.

På grund av barns användning av elektroniska enheter kan vi inte till 100 % garantera att vi inte får personuppgifter om barn. Vi raderar informationen så snart vi blir medvetna om att vi oavsiktligt har fått personuppgifter om barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss så snart som möjligt genom att använda våra kontaktuppgifter längst ner.

 

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har åtagit oss att skydda dina personuppgifter. Både för att det krävs av lagen, men också för att vår egen interna etiska kod kräver att vi tar väl hand om dina personuppgifter.

Vi använder lämpliga och tillförlitliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att se till att obehöriga inte får tillgång till de personuppgifter som vi har. Syftet är att se till att personuppgifter inte används, förstörs, ändras, avslöjas eller på annat sätt missbrukas.

I det här avsnittet kan du läsa att 

Vi har interna regler för informationssäkerhet i samband med personuppgifter.

Vi har vidtagit IT tekniska åtgärder.

Användarnas beteende är viktigt för att garantera en lämplig säkerhetsnivå.

Vi informerar berörda personer om en risk för eller ett faktiskt dataintrång inträffar.

 

Vi har interna regler för informationssäkerhet som omfattar riktlinjer och procedurer.
Detta innebär bland annat att se till att personuppgifter endast är tillgängliga för de anställda som behöver dem, och att vi regelbundet utbildar våra anställda i korrekt hantering av personuppgifter och kontrollerar att reglerna följs av de anställda.

 

Vi har vidtagit följande IT-åtgärder:

Installerat antivirus på alla IT-system som behandlar personuppgifter.

Installerat lösenord på datorer med krav på regelbunden förnyelse.

Kontinuerlig säkerhetskopiering av alla IT-system som behandlar personuppgifter.

Begränsat tillgången till personuppgifter så att endast personal som behöver dem har tillgång till dem. Och endast i den utsträckning som är nödvändig.

Kontrollerar anställdas faktiska tillgång till personuppgifter genom loggning och tillsyn.

Genomfört riskbedömning och dokumentation av alla IT-system som behandlar personuppgifter. Vi gör detta för att säkerställa att vi har en kvalificerad grund för säkerhetsnivån för behandlingen av personuppgifter.

 

Underrättelse
Som nämnts har vi vidtagit ett antal åtgärder för att skydda behandlingen av dina personuppgifter.

Om våra IT-system och andra säkerhetsåtgärder skulle äventyras kommer vi dock att underrätta dig utan onödigt dröjsmål om detta innebär en stor risk för dina rättigheter och friheter.

 

Minimering av uppgifter
Vi samlar in, behandlar och lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att uppfylla våra angivna syften. Dessutom kan det i lag fastställas vilken typ av uppgifter som är nödvändiga att samla in och behålla för vår affärsverksamhet. Typ och mängd av personuppgifter som vi behandlar kan också bestämmas av behovet av att fullgöra ett avtal eller annan rättslig förpliktelse.

 

Uppgifterna hålls uppdaterade
Eftersom vår tjänst är beroende av att dina uppgifter är korrekta och uppdaterade ber vi dig att informera oss om alla relevanta ändringar av dina uppgifter. Du kan använda kontaktuppgifterna nedan för att meddela oss om dina ändringar, så ser vi till att dina personuppgifter uppdateras. Om vi själva upptäcker att uppgifterna inte är korrekta kommer vi att uppdatera informationen och meddela dig om detta.

 

Det här kan du göra själv
Den största risken för missbruk av personuppgifter beror på människors egna handlingar, och du kan själv göra mycket för att ta väl hand om dina personuppgifter (bland annat genom att aldrig ge lösenord till andra).

Även om vi har vidtagit ovanstående åtgärder för att minska riskerna med behandlingen av personuppgifter kan detta inte ge en 100-procentig garanti för att oavsiktliga incidenter inte kommer att inträffa, och vi rekommenderar därför att du också själv vidtar åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Detta kan du göra genom att stänga webbläsaren efter användning, logga ut från alla konton efter användning, installera antivirusprogram, anti-malwareprogram och andra program som kan förbättra datorns säkerhet.

Dessutom rekommenderar vi att du regelbundet uppdaterar programvaran, de appar du använder, din dator och dina mobila enheter och att du aldrig lämnar ut ditt lösenord till någon.

 

Utlämnande av information
Vi använder oss av samarbetspartners bland annat för lagring, teknisk drift, IT-lösningar och förbättringar av webbplatsen, utskick av nyhetsbrev, utskick av frågeformulär, analys av trafiken på webbplatsen, split-testning av webbplatsens innehåll och riktad marknadsföring, inklusive retargeting och segmentering, samt för att du ska kunna utvärdera vårt företag och våra produkter. Dessa företag är databehandlare och behandlar uppgifter som vi är personuppgiftsansvariga för enligt våra instruktioner. Databehandlarna får inte använda uppgifterna i något annat syfte än för att fullgöra avtalet med oss och de har tystnadsplikt om dem. Vi har ingått skriftliga databehandlingsavtal med alla databehandlare som behandlar personuppgifter för vår räkning.

 

Nöjdhetsundersökningar och recensioner
I samband med köp på webbplatsen lämnar vi ut information om ditt namn och din e-post till företag som genomför nöjdhetsundersökningar och recensioner, till exempel trustpilot. Om du väljer att lämna recensioner, t.ex. till Trustpilot, är Trustpilot personuppgiftsansvarig för den information som tillhandahålls.

 

Överföring till tredje land
Vissa av våra databehandlare är baserade i USA. De nödvändiga skyddsåtgärderna för överföring av uppgifter till USA säkerställs genom att EU:s standardavtal ingås i enlighet med artikel 46.1 c i dataskyddsförordningen.

Klaviyo
Algolia
Chartbeat Inc.
Zendesk Inc.
 

Om du har gett ditt samtycke
Vi kan lämna ut personuppgifter till företag, organisationer eller personer utanför vårt företag och vår koncern om vi har ditt samtycke.

 

Du har många rättigheter
I det här avsnittet kan du läsa att du har en rad rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter, bland annat att du har:

Rätten att få felaktiga personuppgifter korrigerade

Rätten att få tillgång till och en kopia av dina personuppgifter

Rätten att få dina personuppgifter raderade

Rätten att kräva begränsning

Rätten att invända mot behandlingen

Rätten att återkalla samtycke

Rätten att begära information om överföringar till länder och organisationer utanför EU

Rätten att undvika profilering

Rätten att klaga på vår behandling av dina personuppgifter

Rätten att få uppgifter raderade

 

Rätten att få uppgifter raderade
Vi gör en skönsmässig bedömning för att avgöra när vi inte längre behöver dina personuppgifter. När vi inte längre behöver personuppgifterna till det syfte för vilket vi samlade in dem, raderar vi dem. Vi lägger bland annat fokus på:

Vilken tjänst vi har tillhandahållit, t.ex. om vi har tillhandahållit en produkt eller råd som nämns i föregående avsnitt.

Hur länge sedan vi hade en relation med dig som kund, anställd, affärspartner eller på annat sätt, och när vi senast förde en dialog eller korrespondens.

Om du har gett oss ditt samtycke till att behålla personuppgifterna, även för framtida marknadsföringsändamål.

Vilket ansvar vi tar på oss gentemot dig och vilket ansvar vi riskerar i samband med vår rådgivning.

Vissa personuppgifter måste vi behålla i minst 5 år av rättsliga skäl, bland annat enligt bokföringslagen. Det handlar till exempel om personuppgifter för att kunna utfärda fakturor så att vi kan betala skatt och moms korrekt och dokumentera detta för myndigheterna.

Vi gör också detta för att skydda våra ekonomiska intressen och vår rättsliga ställning om någon anser att vi har agerat oansvarigt. I detta fall måste vi kunna dokumentera vilka personuppgifter vi har fått, vilket avtal som har ingåtts och vad vi har gjort i förhållande till dig som kund, så att vi på bästa sätt kan skydda våra intressen. Vi kommer att rensa dokumenten från personuppgifter som inte är nödvändiga för detta ändamål.

Vi gör också detta för att skydda våra ekonomiska intressen och vår rättsliga ställning om någon anser att vi har agerat oansvarigt. I detta fall måste vi kunna dokumentera vilka personuppgifter vi har fått, vilket avtal som har ingåtts och vad vi har gjort i förhållande till dig som kund, så att vi på bästa sätt kan skydda våra intressen. Vi kommer att radera de dokument med personuppgifter som inte är nödvändiga för detta ändamål.

Vi raderar dina personuppgifter på eget initiativ när de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in, men du kan när som helst kontakta oss och begära att de raderas. Vår behandling av din begäran om radering kommer att sparas i dokumentationssyfte i upp till 6 månader efter att ärendet avslutats. Vi använder intresseavvägning som laglig grund enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

 

Rätten att få information och rättelse av uppgifter
Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter vi behandlar om dig, varifrån de kommer och vad vi använder dem till. Du kan också ta reda på hur länge vi sparar dina personuppgifter och vem som får uppgifter om dig, i den mån vi överför uppgifter i Sverige och utomlands.

Om du begär det kan vi informera dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig. Tillgången kan dock begränsas av skäl som rör sekretess, affärshemligheter och immateriella rättigheter.

Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade. Du bör kontakta oss och informera oss om vad felaktigheterna innebär och hur de kan rättas till.

 

Rätt till insyn och utlämning av uppgifter
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter som vi har registrerat om dig och att få en kopia av uppgifterna. Observera att rätten till tillgång kan begränsas av hänsyn till skyddet av andra personers personuppgifter och våra affärshemligheter.

Du kan också ta reda på syftet med behandlingen, hur länge vi sparar dina personuppgifter, om vi fattar automatiserade beslut (inklusive profilering), vem vi överlämnar uppgifterna till och varifrån vi fått dem.

Vår behandling av din begäran om tillgång kommer att sparas för dokumentation i upp till sex månader efter att ärendet avslutats. Vi använder intresseavvägning som rättslig grund enligt artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen.

 

Rätt att kräva begränsning av behandlingen
Du har rätt att när som helst begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

 

Rätt att invända mot behandlingen
Du har rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter. Detta inkluderar rätten att invända mot vår användning av personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer att svara på din invändning så snart som möjligt.

 

Rätt att återkalla samtycke
Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

 

Rätt att begära information om överföringar till länder och organisationer utanför EU
Du har rätt att få information om huruvida vi överför personuppgifter till ett land utanför EU.

 

Rätt att undvika profilering och automatiserade beslut
Du har rätt att när som helst hindra oss från att profilera dig och dina personuppgifter eller fatta automatiserade beslut.

Inga automatiserade beslut kommer att fattas som har rättsliga effekter eller på liknande sätt påverkar dig på ett betydande sätt. Automatiserade beslut fattas endast för att lotta ut vinnare för deltagande i tävlingar.

 

Rätt att lämna klagomål
Vi gör allt vi kan för att se till att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att dina rättigheter skyddas på bästa sätt, och vi ser regelbundet över våra rutiner och hanteringen av personuppgifter. Om du mot förmodan anser att vi inte hanterar din förfrågan och dina rättigheter i enlighet med lagen, vänligen kontakta oss via e-post med texten "klagomål" i ämnesfältet.

Du kan skriva till oss på persondata@thansen.se

Vi kommer sedan att vidarebefordra din förfrågan till en av våra överordnade medarbetare så att eventuella missförstånd och/eller fel kan redas ut.

Om du fortfarande anser att vi inte hanterar din begäran och dina rättigheter i enlighet med lagen kan du klaga till:

Integritetsskyddsmyndigheten

Box 8114
104 20 Stockholm
imy@imy.se
08-657 61 00

 

Kontaktuppgifter
Vårt företag thansen AB är personuppgiftsansvarigt och ser till att dina personuppgifter behandlas i enlighet med lagen:

thansen AB
Björkavägen 101B
254 69 Helsingborg
Org.nr. 559363-2119 

persondata@thansen.se

 

Uppdatering av integritetspolicy

Vi uppdaterar regelbundet vår integritetspolicy när vi anser att det finns ett behov av att göra det. Det kan till exempel vara när vi erbjuder nya tjänster och produkter.

Den aktuella policyn finns tillgänglig på vår webbplats och på de relevanta tjänsterna.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast den 22. november 2023.