Prismatch

Vi erbjuder prisgaranti på alla artiklar 

Vi strävar efter de lägsta priserna på marknaden. Vi köper in till konkurrenskraftiga priser. Vi uppdaterar våra priser regelbundet och håller ett vakande öga på våra konkurrenters priser.

Prisgarantin är en 14-dagars prismatchning, vilket innebär att om du hittar en identisk vara till ett lägre pris hos en nationell konkurrent inom en radie av 50 km från vår butik, återbetalar vi prisskillnaden. Det förutsätts dock att varan kan levereras någon annanstans här och nu. Ta med dokumentation i form av annonser, kataloger eller fakturor. Kom också ihåg fakturan/kvittot från ditt köp hos oss, som visar den aktuella produkten.

Prismatchningen garanterar att du alltid köper dina varor till marknadens bästa pris - HURRA!

Prismatchning gäller inte varor som andra endast erbjuder till försäljning i begränsad omfattning - beställningsvaror, i begränsad volym och tid, inköpsvaror och internetbaserade butiker utan fysiska butiker.