Allmänna tävlingsvillkor

När du deltar i en tävling som anordnas av thansen gäller följande villkor. Om andra regler gäller i enskilda fall kommer detta att beskrivas i den enskilda tävlingsbeskrivningen.

 

Deltagande och registreringar

För att delta i tävlingar som anordnas av thansen måste du vara över 18 år. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera vinnarnas ålder och diskvalificera deltagare under 18 år.

Det är gratis att delta i tävlingar och varje person kan bara delta en gång. Försök till fusk leder till diskvalificering från tävlingen.

 

Deltagare i tävlingen samtycker till att thansen får visa deras namn och stad på thansens plattformar. Deltagarna godkänner att deras namn får användas i samband med kampanjen och att detta sker utan någon form av ersättning.

Thansen kan besluta att deltagandet i en tävling endast får begränsas till en viss form av deltagande eller i ett begränsat forum, t.ex. thansen.se, kupong i tidning eller butik, Facebook etc.

 

Det är deltagarens eget ansvar att se till att anmälan kommer in i tid. Thansen kan inte hållas ansvarig för problem med registreringen, vare sig på internet, i butik, via telefon, e-post, post osv.

Registreringar som inkommer efter sista anmälningsdag kommer inte att beaktas. Det är endast thansen som avgör om en registrering har kommit in i tid och kan godkännas.

 

Vinnare

Alla vinnare av tävlingen kommer att kontaktas direkt. Thansen förbehåller sig rätten att publicera namn och stad för vinnaren av en tävling på thansen.dk och i andra medier som thansen använder.

 

Pris

Priserna ska hämtas i någon av våra butiker. Vinnaren kan själv bestämma i vilken av våra butiker han/hon ska hämta ut sitt pris. Priser som inte har hämtats ut tre veckor efter det att de har vunnits förblir thansens egendom. När du hämtar ut priser kan thansen kräva att du uppvisar giltig fotolegitimation, t.ex. ett pass eller körkort.

Priserna kan inte bytas ut mot andra produkter eller omvandlas till pengar.

 

Allmänna villkor

Tävlingarna är endast avsedda för underhållning och deltagarna kan inte göra anspråk på thansen. Prestationer i samband med deltagande i en tävling är thansens egendom och får inte överföras till tredje part om inte annat avtalats.

 

Genom att delta i en tävling på thansen godkänner du tävlingsreglerna.

thansen förbehåller sig rätten att avbryta tävlingar utan förvarning.

 

Eventuella klagomål angående tävlingar ska riktas till kundtjänsten.