Kroon Marine Atlantic 4T 25W/40 5 liter

Artikelnummer 410010006

Information

Atlantic 4T 25W-40 är en 4-takts miniralmotorolja för BENZIN ut- och inombordsmotorer. Atlantic 4T 25W-40 är baserad på förstklassiga basoljor kompletterade med speciella tillsatser som har följande egenskaper:

Smörjning av alla motordelar

Mycket hög oljeavskiljningseffektivitet, vilket gör att motorn blir renare.

Goda egenskaper vid kallstart

Mycket hög motståndskraft mot korrosion, oxidation och slitage Enastående skärstabilitet

Användning:
Atlantic 4T 25W-40 är särskilt lämplig för användning i robusta BENZIN-utombordsmotorer med hög hastighet och inombordsmotorer. Eftersom 4-takts utombordsmotorer har andra krav på motorolja är den här oljan inte lämplig för användning i bilar. Den här oljan uppfyller de senaste kraven för utombordsmotorer som har fastställts av American National Marine Manufacturers Association, förkortat NMMA.

Produktspecifikationer: NMMA FC-W

Hämta säkerhetsdatblad


 Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Kroon Marine Atlantic 4T 25W/40 5 liter
Specifikationer: Kroon Marine Atlantic 4T 25W/40 5 liter
Artikelnummer410010006
EAN8710128334216
Märke Kroon-Oil
Varutyp Automatväxellådsolja (ATF)

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.