Kroon Marine Atlantic 4T 10W/30 1 liter

Artikelnummer 410010005

Information

Atlantic 4T 10W-30 är en 4-takts motorolja för utombordsmotorer. Produkten är baserad på förstklassiga basoljor i kombination med speciella tillsatser och har följande egenskaper:

Smörjning av alla motordelar

Mycket hög oljeavskiljningseffektivitet, vilket gör att motorn blir renare.

Goda egenskaper vid kallstart

Mycket effektivt motstånd mot korrosion, oxidation och slitage Enastående skärstabilitet

Användning:
Atlantic 4T 10W-30 är särskilt lämplig för användning i robusta utombordsmotorer med hög hastighet. Eftersom 4-takts utombordsmotorer har andra krav på motorolja är den här oljan inte lämplig för användning i bilar. Den här oljan uppfyller de senaste kraven för utombordsmotorer som NMMA har lagt fram.

Produktspecifikationer: NMMA FC-W

Hämta säkerhetsdatablad


 Sikkerhedsdatablad

Specifikationer

Specifikationer: Kroon Marine Atlantic 4T 10W/30 1 liter
Specifikationer: Kroon Marine Atlantic 4T 10W/30 1 liter
Artikelnummer410010005
EAN8710128334353
Märke Kroon-Oil
Varutyp Automatväxellådsolja (ATF)

H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.